• Logo
  • Logo
  • Logo

PRE KOHO TO ROBÍME?

Diverzifikáciou na jednotlivé kategórie kultúry a športu sme docielili širokospektrálny záber pôsobnosti na vybrané skupiny obyvateľstva.

ŠPORT

V rámci športu sme sa zamerali na celoslovenskú komunitu amatérskych cyklistov. Organizovaním podujatí v cestnej a horskej cyklistike chceme dať tomuto športu zaslúžené miesto v slovenskom športe. Úspešné výkony na medzinárodnej úrovni nám naši profesionálni športovci poskytujú dokonalú motiváciu pre účastníkov cyklistickej ligy. Cieľom je búrať hranice medzi profesionálnym a amatérskym športovým podujatím, vytvoriť plnohodnotnú komunitu pretekárov všetkých vekových kategórií.

UMENIE

Rozvoj kultúrnych centier v rámci východného Slovenska je v našom záujme. Veľmi dobre nastavený koncept K13 v Košiciach si zaslúžia aj iné mesta a obyvatelia v nich. Už od nepamäti slúžila kultúra spoločnosti. Rozvoj tejto zložky by mal byť záujmom každej obce, mesta. Preto aj ARK - Agentúra Rozvoja Kultúry n.o. bude s radosťou participovať na rozvoji týchto centier a aktivít, ktoré poznáme už teraz vďaka projektu Európske hlavné mesto kultúry.

PODPORA

Sme otvoreni akejkoľvek forme podpory. Snažíme sa podporiť čo najviac projektov, ktoré majú pre mesto alebo kraj význam. S radosťou sa s vami podelíme o bohaté skúsenosti. Podporu môžeme rozdeliť do troch základných bodov. Podpora na úrovni poradenstva a marketingového servisu. Podpora na úrovní hmotného a finančného zabezpečenia. Podpora na úrovni spoluorganizátora. Veríme, že všetko je o komunikácii a individuálnom prístupe. Neváhajte a kontaktujte nás.

PREČO TO ROBÍME?

PREČO TO ROBÍME?

Poslaním neziskovej organizácie ARK – Agentúra Rozvoja Kultúry n.o. je priamo sa podieľať na zlepšovaní a zvyšovaní kultúrnej a životnej úrovne prešovského regiónu komplexným pôsobením v oblasti športu, umenia a kultúry v ktorých prešovský región oproti ostatným slovenským regiónom zaostáva. Sú to najmä výchova a rozvoj telesnej kultúry, športu, budovanie kultúrneho parku, organizovanie kultúrnych a športových podujatí, rozvoj turistického ruchu. Komplexným pôsobením v týchto oblastiach chceme podporovať región.

REFERENCIE

Organizujeme alebo podporujeme akcie na Východnom Slovensku. Výber našich projektov, ktoré sme sa pre vás rozhodli či už organizovať, spoluorganizovať v spolupráci s inými organizáciami. Samozrejme sme otvorení akejkoľvek forme spolupráce.
TOUR DE PREŠOV
TOUR DE PREŠOV
Organizujeme pre Vás!
HASIČSKÁ SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV
HASIČSKÁ SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV
Podporujeme DHZ Prešov
PREŠOVSKÁ POLIFKA
PREŠOVSKÁ POLIFKA
V spolupráci s VRNO

KTO SME?

Náš tím je zložený z ľudí rozličných profesií a skúseností, ktoré zahŕňajú oblasť kultúry, estetiky, dizajnu, športu, vzdelávania, filozofie, sociálnej práce a psychológie. Diverzitou ľudí a v súlade s naším poslaním sa priamo podieľame na fungovaní a financovaní neziskovej organizácie.

DOKUMENTY