PRE KOHO TO ROBÍME?

    Už od nepamäti slúžila kultúra spoločnosti. Rozvoj tejto zložky by mal byť záujmom každej obce, mesta. Preto aj ARK - Agentúra Rozvoja Kultúry n.o. bude s radosťou participovať na rozvoji kultúrnych aktivít zvýšia kultúrnu a životnú úroveň prešovského regiónu. Prešovský región oproti ostatným slovenským regiónom zaostáva. Je to najmä výchova a rozvoj telesnej kultúry, športu, budovanie kultúrneho parku, organizovanie kultúrnych a športových podujatí, rozvoj turistického ruchu. Komplexným pôsobením v týchto oblastiach chceme podporovať región.

    KTO SME?

    Náš tím je zložený z ľudí rozličných profesií a skúseností, ktoré zahŕňajú oblasť kultúry, estetiky, dizajnu, športu, vzdelávania, filozofie, sociálnej práce, psychológie, projektovania a urbanistiky. Diverzitou ľudí a v súlade s naším poslaním sa priamo podieľame na fungovaní a financovaní neziskovej organizácie.

    DOKUMENTY