• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

PRE KOHO TO ROBÍME?

Diverzifikáciou na jednotlivé kategórie kultúry a športu sme docielili širokospektrálny záber pôsobnosti na vybrané skupiny obyvateľstva.

ŠPORT

V rámci športu sme sa zamerali na komunitu amatérskych cyklistov. Organizovaním podujatí v cestnej a horskej cyklistike chceme dať tomuto športu zaslúžené miesto v slovenskom športe. Úspešné výkony, ktoré dosahujú naši profesionálni športovci nám poskytujú motiváciu pre účastníkov cyklistickej ligy. Cieľom je búrať hranice medzi profesionálnym a amatérskym podujatím, vytvoriť plnohodnotnú komunitu pretekárov všetkých vekových kategórií.

UMENIE

Rozvoj kultúrnych centier v rámci východného Slovenska je v našom záujme. Veľmi dobre nastavený koncept K13 v Košiciach si zaslúžia aj iné mesta a obyvatelia v nich. Už od nepamäti slúžila kultúra spoločnosti. Rozvoj tejto zložky by mal byť záujmom každej obce, mesta. Preto aj ARK - Agentúra Rozvoja Kultúry n.o. bude s radosťou participovať na rozvoji týchto centier a aktivít, ktoré poznáme už teraz vďaka projektu Európske hlavné mesto kultúry.

PASPORTIZÁCIA

Pasportizácia je neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých analýz, ktoré hodnotia súčasný stav a navrhujú budúcu stratégiu. Priamou metódou merania analyzujeme súčasný stav už existujúcich turistických, cykloturistických a cyklodopravných trás v regiónoch východného Slovenska. Navrhujeme a pripomienkujeme pripravované trasy tak aby boli v súlade s národnou stratégiou. Veríme, že všetko je o komunikácii a individuálnom prístupe.

PREČO TO ROBÍME?

PREČO TO ROBÍME?

Poslaním neziskovej organizácie ARK – Agentúra Rozvoja Kultúry n.o. je priamo sa podieľať na zlepšovaní a zvyšovaní kultúrnej a životnej úrovne prešovského regiónu komplexným pôsobením v oblasti športu, umenia a kultúry v ktorých prešovský región oproti ostatným slovenským regiónom zaostáva. Sú to najmä výchova a rozvoj telesnej kultúry, športu, budovanie kultúrneho parku, organizovanie kultúrnych a športových podujatí, rozvoj turistického ruchu. Komplexným pôsobením v týchto oblastiach chceme podporovať región.

REFERENCIE

Organizujeme a podporujeme výnimočné projekty na Slovensku. Výber našich TOP projektov, ktoré pre Vás každoročne pripravujeme. Samozrejme sme otvorení akejkoľvek forme spolupráce.
TOUR DE PREŠOV
TOUR DE PREŠOV
www.tourdepresov.sk
DO ŠKOLY NA BICYKLI
DO ŠKOLY NA BICYKLI
www.doskolynabicykli.eu
LYSÁ MTB MARATHON
LYSÁ MTB MARATHON
www.lysamtbmarathon.eu

KTO SME?

Náš tím je zložený z ľudí rozličných profesií a skúseností, ktoré zahŕňajú oblasť kultúry, estetiky, dizajnu, športu, vzdelávania, filozofie, sociálnej práce a psychológie. Diverzitou ľudí a v súlade s naším poslaním sa priamo podieľame na fungovaní a financovaní neziskovej organizácie.

DOKUMENTY